bottom
DanKüchen DanKüchen DanKüchen DanKüchen

DanKüchen

Pretože kuchyňa je jedna z najdôležitejších miestností v každej domácnosti, ale zároveň ide aj o finančne najnákladnejšiu záležitosť, v našom kuchynskom štúdiu Vám pomôžeme nielen s výberom materiálov, ergonomickým usporiadaním s dôrazom na funkčnosť, ale zároveň pre Vás ponúkame:

  • bezplatné vypracovanie cenovej ponuky spolu s grafickým návrhom,
  • po vzájomnej dohode o predbežnej objednávke a uhradení sumy vo výške 500,00 €, Vám garantujeme cenu Vašej kuchyne aj po zmene akcie po dobu jednoho roka. Predmetná úhrada Vám bude z konečnej ceny kuchyne odpočítaná!
  • už v rámci predbežnej objednávky Vám naši zamestnanci bezplatne vykonajú zameranie miestnosti a vypracujú inštalačný projekt,
  • v prípade kompletnej objednávky Vašej kuchyne, vrátane spotrebičov, drezu s príslušenstvom a iných doplnkov Vám bude dodávka tovaru privezená komplexne a ich zabudovanie bude bezplatné!
  • na výrobky spoločnosti DanKüchen je doba záruky 24 mesiacov. Pri odbornej montáži vykonanej našou spoločnosťou je záruka automaticky 10 rokov,
  • v rámci našich služieb Vám bezplatne zabezpečíme odborné zapojenie spotrebičov a zápis o zapojení do záručných listov.
bottom